All Stories

Ya Allah Ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami…

Hikmahteladan.com | Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu Wata’ala, serta shalawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada…

hikmahteladan.com | Ini adalah kisah nyata yang di alami seorang syaikh yang bertaqwa. Ia mempunyai seorang anak laki-laki berusia 5…